Українська мова. Де мало слів, там більше правди.


Від омонімів потрібно відрізняти пароніми (від гр. para - біля й опута - ім’я) – слова, близькі (не однакові!) за звучанням, але різні за значенням і написанням. Читати повністю »