Українська мова. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.


Омоніми, омофони, оморфми і омографи

Від багатозначних слів відрізняють омоніми (від гр. homos - однаковий і опута - ім’я) – слова, які мають од­накове звучання й написання, але зовсім різні значення. Наприклад: балка - «яр з пологими схилами» і балка - «дерев’яна колода або залізний брус, що є основою перекрит­тя, настилу…», череда - «гурт свійських тва­рин (перев. великої рогатої худоби), які утримуються, пасуть­ся разом» і череда - «вид однорічних трав’я­нистих рослин родини складноцвітих, що використовуються в медицині». Наведені лексичні омоніми є повними, тобто збігаються в усіх своїх формах.

Серед неповних омонімів розрізняють омофони, омофор­ми й омографи.

Омофони - це слова, які вимовляються однаково, але мають різні значення й написання. Наприклад:

Гончар - гончар, Роман - роман, час мине [ми(е)не] – знайти мене [ме(и)не], пресувати [пре(е)сувати] папір - при­сувати [при(и)сувати] стіл до вікна, заселяти [засе(и)л'ати] будинок - засиляти [заси(е)л'ати] нитку в голку.

Омоформи - слова, що збігаються лише в одній або кількох формах. Здебільшого вони належать до різних частин мови. Наприклад:

Думи мої, думи мої,

Квіти мої, діти!

Виростав вас, доглядав вас, -

Де ж мені вас діти! (Т. Шевченко).

У першому випадку діти - іменник у кличному від­мінку множини, у другому – дієслово в неозначеній формі.

Інші приклади омоформ:

мила дівчина - господиня мила вікна;

ходи, Грицю, до роботи - він знає всі ходи й виходи;

дати перцю - «день за днем, вони вже звуться - дати» (Ліна Костенко);

зелені сади - сади картоплю;

ідуть літа - «літа орел, літа сизий…» (Нар. тв.);

бойовий клич - клич друзів додому;

рідний край - край хліб но­жем;

знання кількох мов - мов сонний.

Омографи - слова, що пишуться однаково, але мають різне звучання і значення:

мала щастя - мала дитина,

високий насип - насип насіння,

довгі коси - дівочої коси і коси траву;

від зорі до зорі - вечірні зорі,

буде тепло - «у тихе небо струменить тепло» (Ліна Костенко);

При­йшла дорога дорога І До нас - до тебе і до мене (М. Він-грановський).Українська мова. Граматика української мови, енциклопедія мови.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.