Українська мова. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові.Категорія: » ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯЗагальне визначення лексики
Слово і його ознаки
Метафора і метонімія
Омоніми, омофони, оморфми і омографи
Пароніми
Синоніми (ідеографічні, стилістичні, контекстуальні, перифраза, евфемізм)
Антоніми
Українські слова та слова запозичені з інших мов
Загальновживані слова та слова вузького стилістичного призначення
Діалектна лексика

« Попередні статті