Українська мова. Мовивши слово, треба бути йому паном.



Категорія: » ЧАСТИНИ МОВИ



Частини мови
Іменник
Розряди іменників за значенням
Граматичні ознаки іменника
Поділ іменників на відміни
Особливості вживання деяких відмінкових закінчень іменників